Plug & Shine Leuchten

Trafos

Plug & Shine Power Supply IP44 21W 24V DC
Plug & Shine Power Supply IP44 21W 24V DC
16,66 €
25,64 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Power Supply IP67 150W 24V DC
Plug & Shine Power Supply IP67 150W 24V DC
60,69 €
92,32 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Power Supply IP67 75W 24V DC
Plug & Shine Power Supply IP67 75W 24V DC
39,71 €
61,54 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
Plug & Shine Trafoabdeckung Grau Kunststoff
18,67 €
28,71 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Kabel

Plug & Shine Kabel IP68 1m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 1m Schwarz
11,25 €
17,43 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Kabel IP68 2 m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 2 m Schwarz
9,93 €
15,38 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Kabel IP68 5m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 5m Schwarz
19,90 €
30,77 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Kabel IP68 10m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 10m Schwarz
39,98 €
61,54 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Kabel IP68 10m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 10m Schwarz
33,10 €
51,28 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Kabel IP68 15m Schwarz
Plug & Shine Kabel IP68 15m Schwarz
49,89 €
76,93 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Smart / Fernbedienung

Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz
Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz
39,98 €
61,54 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz
Plug & Shine Controller IP68 433MHz Schwarz
49,98 €
76,93 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine ZigbeeController IP68
Plug & Shine ZigbeeController IP68
40,48 €
62,57 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage
Plug & Shine Zigbee Funksteuerung IP44
Plug & Shine Zigbee Funksteuerung IP44
33,70 €
51,24 €
Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Plug & Shine ZigBee RGBW Spot Pike

46,28 €
71,76 €

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Plug & Shine Spot Classic

33,70 €
51,24 €

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Plug & Shine Weihnachts-Bundle Baum

87,39 €
133,21 €

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage

Plug & Shine Weihnachts-Bundle Stern

67,15 €
102,53 €

Lieferzeit: 1 - 2 Werktage